ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินและระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)


สอบถามเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3690

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพ)

วัน เวลา และสถานที่สอบอยู่ในประกาศหน้าที่ 72 เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมที่ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0-2579-3690
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)